Güncel Haberler

Türkiye Makina Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Adnan Dalgakıran MAKFED'de güven tazeledi.Makine imalat sanayinde faaliyet gösteren 3 bine yakın firmayı temsil eden 33 derneğin üst kuruluşu olan Türkiye Makina Federasyonu’nun (MAKFED) 10. kuruluş yılına denk gelen 5. Olağan Genel Kurulu'nda Adnan Dalgakıran bir dönem daha Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Genel Kurul konuşmasında makine sanayiinin ekonominin itici gücü olduğuna dikkat çeken Dalgakıran, küresel rekabetin yükseldiği dönemde verimlilik düzeyinin artırılması gereğini ifade etti.

Türkiye’yi ulusal ve uluslararası sektörel platformlarda temsil etmek; dernek, birlik ve kümelerin kendi alan ve alt sektörlerindeki faaliyetlerini destekleyerek sektörel işbirliğini güçlendirmek amacıyla 2014 yılında kurulan MAKFED’in 5. Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Şubat günü Ankara’da gerçekleşti.

Divan Başkanlığını Hasan Büyükdede'nin yürüttüğü seçimli genel kurulda iki yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulu Adnan Dalgakıran, yeni denetim kurulu ise Sevda Kayhan Yılmaz başkanlığında oluştu.

“Haksız rekabetle mücadelede yeni bir merhaleye geçmeliyiz”

Sektörün büyüme oranlarına değinen Dalgakıran, Türkiye’nin Makine ve Teçhizat Yatırımları pandemi ve sonrası son 16 çeyrektir büyüme gösteriyor. Yurt içi makine talebinin yukarıda olduğu bu dönemde artan ithalat neticesinde makinelerden 17,5 milyar dolar açık verir hale geldik. Bu bakımdan özellikle niteliksiz ve dampingli mallarının haksız rekabetinden korunmak için etkin tedbirler alınmasını şart görüyoruz. Ayrıca Yatırım Teşvik Mevzuatının ithalatı kolaylaştırır yönleri hızla gözden geçirilmeli, aksine yerli malını destekler yapıya kavuşturulmalı” derken, 12. Kalkınma Planı’ndaki tedbirler arasında olan niteliksiz malların piyasaya arzını engelleyecek eylemlerin 2024’te hızlandırılmasını gereğini ifade etti.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu ise konuşmasında, “2023 yılında Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatını yüzde 11 artırarak 28,1 milyar dolara çıkarması süregelen ihracat odağımızın yeni bir başarısı. Bu durum, önemli pazarımız olan Avrupa’daki durağanlığa rağmen 2024 için 30 milyar dolarlık hedefimize olan inancımızı perçinledi. Makine İhracatçıları Birliği’nin kurulduğundan günümüze dünya makine ticaretinin 2,8 kat büyüdüğü dönemde Türkiye makine ihracatını 14 kat artırarak en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldı” dedi.

“TURQUM Makine Kalite Markasını yaygınlaştırmalıyız”

MAKFED Genel Kurulu’na katılan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin konuşmasında, “Sektörün ihtiyaç duyduğu test ve muayene alt yapısının gelişmesinde birlikte çalışmalıyız. Türkiye Makine Sanayi uluslararası marka imajının, firma ölçek yapısı ve dayanıklılığının güçlendirilmesini amaçlayan TURQUM Makine Kalite Markasını yaygınlaştırmalıyız” dedi.

MAKFED 2024-2025 Dönemi Kurulları

Yönetim Kurulu (Asil Üyeler)

Adnan Dalgakıran, Adil Nalbant (TEMSAD), Ali Eren (KBSB), Cem Büyükçıngıl (AMD), Emre S. Gencer (MİB), Hasan Basri Kayakıran (ENOSAD), Hasan Çep (EFSİAD), Kutlu Karavelioğlu (POMSAD), Mustafa Tecdelioğlu (BESİAD), Mehmet Sefa Targıt (AYSAD), Önder Bülbüloğlu (TEVİD), Serkan Karataş (İSDER), Şenol Önal (TARMAKBİR),

Yönetim Kurulu (Yedek Üyeler)

Nadir Akgün (İMDER), Burç Angan (PAGDER), İsmet Toktaş (AİMSAD), Suat Demirer (AKDER), Mehmet Gamgam (EMOSAD)

Denetim Kurulu (Asil Üyeler)

Sevda Kayhan Yılmaz (AKDER), Mehmet Ağrikli (TEMSAD), Musa Ertunç (ARÜSDER),   

Denetim Kurulu (Yedek Üyeler)

Nurdan Yücel (POMSAD), Murat Yarış (ROBODER), Mustafa Kılıç (SAHA),

  • GK 5.jpg
  • GK 3.jpg
  • GK 6.jpg
  • GK 2.jpg
  • GK 4.jpg
  • GK 1.jpg