Yönetim Kurulu

Asil Üyeleri

V. Dönem (Ocak 2024 – Ocak 2026)

Adnan Dalgakıran

Başkan

Kutlu Karavelioğlu

Başkan Vekili (POMSAD)

M. Sefa Targıt

Başkan Yardımcısı (AYSAD)

Önder Bülbüloğlu

Sayman (TEVİD)

Adil Nalbant

(TEMSAD)

Ali Eren

(KBSB)

Cem Büyükçıngıl

(AMD)

Emre S. Gencer

(MİB)

Hasan Basri Kayakıran

(ENOSAD)

Dr. Hasan ÇEP

(EFSİAD)

Mustafa Tecdelioğlu

(BESİAD)

Serkan Karataş

(İSDER)

Şenol Önal

(TARMAKBİR)

Zühtü BAKIR

Genel Sekreter

Yedek Üyeleri

V. Dönem (Ocak 2024 – Ocak 2026)

Nadir Akgün

(İMDER)

Burç Angan

(PAGDER)

İsmet TOKTAŞ

(AİMSAD)

Suat Demirer

(AKDER)

Mehmet Gamgam

(EMOSAD)