Güncel Haberler

MAKFED & KOSGEB “Yeşil dönüşüm işbirliği protokolü” imza edildi.

  • MAKFED & KOSGEB “Yeşil dönüşüm işbirliği protokolü” imza edildi.
  • MAKFED & KOSGEB “Yeşil dönüşüm işbirliği protokolü” imza edildi.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ile MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran tarafından imza altına alına protokol, KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı ve yeşil uygulamalar kapsamında etüt/fizibilite/analiz ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili olarak hizmet sağlayıcı kapasitesinin artırılması ve ekosistemin geliştirilmesini içeriyor.

İmza töreninde konuşan KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, protokolün öncelikli olarak KOBİ'lerin enerji verimliliği konusunda farkındalıklarını artırmak ve uygulama projelerine destek sağlamak amacıyla hazırlandığını, söyledi. Kurt, “İmzalanan protokol Türkiye'nin enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konusundaki hedeflerine ulaşması için önemli bir adım olacak” dedi.

MAKFED Başkanı Dalgakıran, “Türkiye’deki toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 42’si sanayi sektöründe gerçekleşmektedir. Endüstride tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık %67’si ise elektrikli makinaları, dolayısıyla elektrik motoru ve bunlarla müteşekkil sistemler kaynaklıdır. Türkiye, elektrik motor mevzuatında AB ile eş düzeyde olmasına karşın işletmeler hala büyük ölçüde enerji verimsiz elektrik motorları veya makineleri kullanmayı sürdürüyor. Sektörlerin yeşil dönüşümündeki kilit rolümüzden hareketle 32 üye derneğimizle işbirliği halinde bir döşünüm hareketi için çalışacağız” şeklinde ifade etti.

Döner Ekipmanlarda Enerji Verimliliği

Daha çok endüstriyel işletmelerde kullanılan ve döner ekipman olarak adlandırılan, elektrik tüketiminin büyük kısmını oluşturan elektrik motoru ve bunlarla müteşekkil pompa, fan (havalandırma) ve kompresör gibi sistemlerin daha verimli bir şekilde enerji kullanımı sağlamak amacıyla yapılacak olan etüt çalışmalarına destekler sağlanacak.

Uzmanlar Tarafından Yapılacak

İşletmelerin döner ekipmanları konusunda mevcut durumları, verimlilik tespiti ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, MAKFED tarafından sertifikalandırılarak yetkilendirilen döner ekipman enerji verimliliği uzmanları tarafından yapılacak.

Döner Ekipman Desteği

Etüt hizmeti sonucunda, döner ekipman enerji verimliliği uzmanı tarafından işletmede değiştirilmesi/alınması önerilen döner ekipmanlara yönelik giderlere de destek verilecek.

Ekosistem Geliştirilecek

Ayrıca, ekosistemi geliştirmek üzere; MAKFED ve KOSGEB tarafından ödüllü yarışmalar, yurt içi fuarlara katılım, sosyal sorumluluk vb. faaliyetlerde iş birlikleri yapılacak.