Kamu Alımlarının Sanayinin Gelişimine Kaldıraç Etkisi

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU-YERLİ İSTEKLİ VE MALI TEŞVİKİ

Kamu alımlarında yerli isteklinin ve yerli malının desteklemesi ve tercihine dair esaslar, Kanunun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlığını taşıyan 63. Maddesinde ele alınmıştır. Buna göre, ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin aşağıdaki düzenlemeler uygulanmaktadır.

Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler

Madde 63-

İhalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemeler esas alınır:

a)Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir.
b) Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.
c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir. Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir.

FİYAT AVANTAJI SAĞLANMASI ZORUNLU OLAN ÜRÜN LİSTESİ

Fiyat Avantajı Ürün Listesi

d) Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilir. Ancak, malzemelere ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şarttır.

YAPIM İŞİ İHALELERİNDE YERLİ MALI KULLANIMI ZORUNLU OLAN MAKİNE-EKİPMAN LİSTESİ

Yapım İşi Yerli Malı Makine&Ekipman Listesi

YAPIM İŞİ İHALELERİNDE YERLİ MALI KULLANIMI ZORUNLU OLAN MALZEME LİSTESİ

Yapım İşi Yerli Malı Malzeme Listesi

e) Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir. İsteklilerce teklif edilen malın yerli malı olduğu, bu usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.

YERLİ MALI TEBLİĞİ

Yerli Malı Tebliği

f) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olması gereklidir.

AYKIRI UYGULAMAYA MARUZ KALINMASI HALİNDE, ÖNCELİKLE İHALEYİ YAPAN İDAREYE, SONUÇ ALINAMAMASI HALİNDE KAMU İHALE KURUMUNA İTİRAZ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR!

Konuya dair talep ve şikayetlerinizin info@makfed.org adresine bildirilmesi rica olunur.

KAMU ALIMLARININ SANAYİNİN GELİŞİMİNE KALDIRAÇ ETKİSİ Makalesi

Kamu İhale Kurumu, Kamu Alımlarında Güncel Gelişmeler, Dijital Dönüşüm ve Sözleşme Yönetimi 2021 Kitabında yayımlanmıştır.