Üye Derneklerin Yükümlülükleri

  • Üyeler, üyeliklerinin kabulü ile Federasyon Ana Tüzüğüne ve Federasyon etkili organlarınca alınmış ve alınacak kararlara uymayı kabul ederler;
  • Üyeler, mesleki saygınlığın korunması için kendi üyelerinin ticari dürüstlük ve mesleki ahlaka uymalarını temin etmek, buna uymayan üyeleri hakkında tedbir almak zorundadırlar;
  • Üyeler, Federasyon Ana Tüzüğü uyarınca belirlenen giriş ödentisi, yıllık ödentiler ve katkı paylarını öngörülen sürelerde ödemeyi kabul ederler.